Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра

Кафедра

Кадровий потенціал кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відповідає тому високому рівню, який уможливлює якісно реалізувати навчальний і науково-художній процеси. Студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах, пленерах й олімпіадах міського, регіонального, всеукраїнського значення, де отримують призові місця.

Іншими актуальними тенденціями розвитку кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в підготовці кваліфікованих фахівців є: розширення академічних свобод, стажування студентів кафедри закордоном, плідна виставкова та наукова діяльність.

Детальніше про кафедру


Професорсько-викладацький склад кафедри

Кадрове забезпечення спеціальностей «Освіта» та «Образотворче мистецтво» обслуговує 14 осіб професорсько-викладацького складу, з них мають науковий ступінь 14%.
Серед викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, які беруть участь у навчально-виховній роботі підготовки «магістра» — працюють на постійній основі.

Нині на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва працюють – народний художник України, 4-заслужених художника України, 2 кандидати педагогічних наук, планується захист ще двох кандидатських дисертацій, навчаються в аспірантурі три особи.

Детальніше…

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Детальніше…

Наукова та творча робота

Співробітництво

Кафедра підтримує тісні зв’язки з художніми навчальними закладами України:

  • Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохове (Польша)
  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв
  • Національна академія мистецтва і архітектури ( м. Київ )
  • Львівська національна академія мистецтва
  • Інститут мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк)
  • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Черкаський державний технологічний університет
  • Черкаський художньо-технічний коледж
  • Вище художнє професійно-технічне училище № 20 (м. Черкаси)
  • Канівське училище культури і мистецтв

З окремими ВУЗами укладені угоди про співпрацю, якими передбачена спільна наукова діяльність як викладачів так і студентів

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 472 33 10 96