Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчальні та виробничі практики

Практика студентів є обов’язковою складовою процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах та проводиться на базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей.

По закінченні виробничої практики студенти складають і здають звіти про виконання програми практики. До звіту додають різноманітні технічні матеріали: рисунки, креслення, фотографії, схеми, таблиці, зразки матеріалів, виробів тощо. Керівник виробничої практики перевіряє звіт, після чого практикант складає залік, найчастіше у формі захисту звіту в комісії за місцем практики або у вищому навчальному закладі.

Усі види практики починаються настановчими конференціями, на яких відповідальний за практику викладач і представники кафедр роз’яснюють студентам завдання практики, графік і об’єкти її проведення, розподіл за ними груп студентів і закріплення консультантів- представників кафедр і виробництва. Завершується виробнича практика також конференцією, на якій студенти обмінюються досвідом. Керівники практики, представники кафедр і виробництва вказують на шляхи вдосконалення її проходження і професійної підготовки студентів.

ГРАФІК НАСКРІЗНИХ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Бакалаврат

Навчально-експедиційна практика

(2 та 3 курс)
Навчально-експедиційна практика (пленер) – відбувається у вигляді виконання архітектурних замальовок, начерків, живописних етюдів пейзажу, натюрморту та портрету натурника. Заняття зазвичай проходять в околицях міста Черкаси в умовах пленеру у весняно-літній період.

Виробнича педагогічна практика

(4 курс)
Виробнича педагогічна практика – спрямована на отримання студентами практичних навичок з педагогіки, організації та проведення уроків образотворчого та декоративного мистецтва. Студент-практикант може самостійно обрати місце проходження педагогічної практики (заклад середньої освіти, позашкільний заклад мистецького спрямування, художню студію, гурток тощо) або скористатись можливістю співпраці із офіційною базою практики – Народним аматорським колективом арт-студією “Глорія” (м. Черкаси).
Період проходження практики – перший/другий семестр 4 року навчання.

Програма практики: Виробнича педагогічна практика

Виробнича фахова практика

(4 курс)
Виробнича фахова практика – передбачає практичну роботу над виконанням професійних завдань широкого профілю: проєктування мистецьких об’єктів, друкована графіка, виконання дизайну поліграфічної продукції тощо. Студент-практикант може самостійно обрати місце проходження фахової практики (рекламне агенство, поліграфію, проєктне бюро тощо) або скористатись можливістю співпраці із офіційними базами практики – видавництво “БРАМА-Україна” (м. Черкаси), видавництво “Майстерня друку” (м. Черкаси).
Період проходження практики – перший/другий семестр 4 року навчання.

Програма практики: Виробнича фахова практика

Магістратура

Виробнича педагогічна практика

(1 курс)
Виробнича педагогічна практика – спрямована на отримання магістрами практичних навичок з педагогіки вищої школи, організації та проведення занять та лекцій образотворчого та декоративного мистецтва. Студент-практикант може самостійно обрати місце проходження педагогічної практики (заклад вищої або спеціальної професійної освіти) або проходити практику за місцем навчання.
Період проходження практики – другий семестр 1 року навчання.

Програма практики: Виробнича педагогічна практика 2022

Виробнича фахова практика

(1 курс)
Виробнича фахова практика – передбачає практичну роботу над виконанням професійних завдань широкого профілю: макетування, проєктування мистецьких об’єктів, друкована графіка, виконання дизайну поліграфічної продукції тощо. Студент-практикант може самостійно обрати місце проходження фахової практики (рекламне агенство, поліграфію, проєктне бюро тощо) або скористатись можливістю співпраці із офіційними базами практики – видавництво “БРАМА-Україна” (м. Черкаси), видавництво “Майстерня друку” (м. Черкаси).
Період проходження практики – другий семестр 1 року навчання.

Програма практики: Виробнича фахова практика 2022

ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com