Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Шановні вступники!

Запрошуємо Вас на навчання за освітньою програмою «Образотворче мистецтво»

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва була заснована у 2002 році і є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Навчання відбувається на денній та заочній формах як за кошти державного бюджету, так і на умовах повної компенсації вартості навчання за договорами з фізичними або юридичними особами.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку фахівців з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, комп’ютерної графіки. Випускники можуть працювати в галузі мистецтва та професійної освіти: художніх школах, коледжах, мистецьких студіях, вищих навчальних закладах.

Студенти набувають навички з різних видів образотворчого мистецтва та декоративного мистецтва: дизайну меблів, проектування приміщень різного призначення, розробки малих архітектурних форм, створення художніх творів декоративного мистецтва та їх застосування в оздобленні інтер’єрів. Вони опановують станкову графіку — офорти, естампи, гравюри, лінорит, книжкову графіку. Випускники стають висококласними фахівцями з графічного дизайну, вивчаючи мультимедіа, анімацію, фотографіку, тримірну графіку, типографіку, створення рекламної продукції, плакатів та фірмового стилю.

Чому ми класні?

Переваги навчання на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

 • На кафедрі студенти опановують різні види образотворчого та декоративного мистецтва, станкового та монументального мистецтва, комп’ютерної графіки. Вони навчаються проектувати приміщення, розробляти малі архітектурні форми, створювати персонажів для ігор, художні твори в сучасних та старовинних техніках. Опановують скульптуру, кераміку, вітражі, витинанки, гобелени, батик, декоративний та абстрактний живопис, арт-об’єкти та інсталяції.

 • Студенти вивчають станкову графіку: офорти, естампи, гравюри, лінорит, книжкову графіку. Стають фахівцями з комп’ютерної графіки: мультимедіа, відеоарт, лінійна анімація, фотографіка, 3D-графіка та анімація, доповнена реальність, типографіка, рекламна продукція, плакати, цифрове мистецтво, фірмовий стиль.
 • Беруть участь у конкурсах, пленерах, олімпіадах, виставках. Мають можливість закордонного стажування та подальшого працевлаштування в закладах освіти різних рівнів, мистецьких студіях тощо. Навчання відбувається під керівництвом провідних фахівців галузі. Студенти мають доступ до новітнього обладнання та матеріалів.
 • Якщо прагнете стати творчою особистістю та бути конкурентоспроможними на ринку праці — оберіть нашу кафедру.
 • Ми творимо художників!

01
Перший рівень вищої освіти:

Бакалаврат

Запрошуємо на I-й курс навчання на базі повної середньої чи спеціальної освіти

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету, а також на умовах повної компенсації оплати навчання за договорами із фізичними або юридичними особами.

Освіта

Бакалавр середньої освіти (Мистецтво. Образотворче мистецтво). Вчитель образотворчого мистецтва

галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність: 014 Середня освіта
спеціалізація: 014.12 Мистецтво. Образотворче мистецтво

Вступ на місця державного замовлення:

Заява
Мотиваційний лист
Мультипредметний тест (НМТ)

Вступ на контракт або фінансування за рахунок фізичних чи юридичних осіб:

Заява
Мотиваційний лист
Мультипредметний тест (НМТ)

Дисципліни професійної підготовки: Рисунок, Академічний живопис, Кольорознавство, Композиція, Нарисна геометрія, Пластична анатомія, Педагогічна психологія, Комп’ютерні технології в мистецькій освіті, Педагогіка, Навчальна експедиційна практика (пленер), Методика навчання інтегрованого курсу мистецтва, Основи наукових досліджень, Курсова робота з образотворчого мистецтва, Мистецтвознавство, Навчальна педагогічна ознайомлювальна практика, Курсова робота з методик навчання образотворчого навчання, Виробнича педагогічна практика, Здоров’язбережувальні освітні технології та інклюзивне навчання, Науково-дослідницька практика, Кваліфікаційна робота.

Вибіркові дисципліни професійної підготовки: Основи плакату / Книжкова графіка / Шрифтознавство, Українське мистецтво / Зарубіжне мистецтво / Сучасне мистецтво, Каліграфія / Станкова графіка / Основи фотографії, Декоративна пластика / Гончарство / Кераміка, Тривимірна графіка / Тривимірна анімація / Арт-моделювання, Витинанка / Батик / Гобелен

Можливості працевлаштування: викладачі вищої школи (ОС Магістр); викладачі мистецьких ліцеїв; вчителі образотворчого мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах; вчителі спеціалізованої освіти; вчителі художньої праці та креслення; організатори прикладної творчості в загальноосвітніх навчальних закладах; викладачі у художніх училищах та коледжах, ліцеях і спеціалізованих навчальних закладах із профільною підготовкою з образотворчого мистецтва та дизайну; фахівці у фірмах, що спеціалізуються на розробці рекламної продукції, музеях, галереях; дизайнери у дизайн-студіях; художники; керівники художньої студії, школи або гуртка.

Графіка

Бакалавр образотворчого мистецтва, художник-графік, фахівець з комп’ютерної графіки

галузь знань: 02 Культура і мистецтво
спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОФП: Образотворче мистецтво

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Електронна реєстрація на творчий конкурс з композиції через кабінет вступника:
на місця державного замовлення: з 03 по 10 липня
виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб: з 11 по 25 липня
Творчий конкурс з композиції:
Черкаси, вул. О. Дашковича, 24. Ауд. 105, 09:00

Вступ на місця державного замовлення:

Заява
Мотиваційний лист
Мультипредметний тест (НМТ)
Творчий конкурс (ЗВО)
Умови на приклади завдань творчого конкурсу

Вступ на контракт або фінансування за рахунок фізичних чи юридичних осіб:

Заява
Мотиваційний лист
Мультипредметний тест (НМТ)
Творчий конкурс (ЗВО)
Умови на приклади завдань творчого конкурсу

Дисципліни професійної підготовки: Рисунок, Академічний живопис, Кольорознавство, Композиція, Нарисна геометрія, Пластична анатомія, Психологія художньої творчості, Основи реставрації та копіювання, Навчальна експедиційна практика (пленер), Матеріалознавство, Основи мистецтвознавчого дослідження, Художньо-комп’ютерна графіка, Курсова робота з образотворчого мистецтва, Методика викладання фахових дисциплін у спеціалізованих закладах освіти, Мистецтвознавство, Курсова робота з графіки, Виробнича фахова практика, Науково-дослідницька практика, Кваліфікаційна робота

Вибіркові дисципліни професійної підготовки: Основи плакату / Книжкова графіка / Шрифтознавство, Українське мистецтво / Зарубіжне мистецтво / Сучасне мистецтво, Каліграфія / Станкова графіка / Основи фотографії, Декоративна пластика / Гончарство / Кераміка, Тривимірна графіка / Тривимірна анімація / Арт-моделювання, Робота в матеріалі / Мистецтво реклами / Основи плакату

Можливості працевлаштування: проєктні та архітектурні установи, дизайн-студії, IT-компанії, видавничо-поліграфічні підприємства, мистецько-виробничі об’єднання; заклади творчого та мистецького профілю; рекламні агенції, засоби масової інформації; заклади культури і мистецтв; асистенти та викладачі закладу вищої освіти (коледжу, інституту, університету); завідувачі навчальної лабораторії; наукові співробітники у наукових установах, музеях; самостійні художники.

Декоративне мистецтво

Бакалавр декоративного мистецтва, художник

галузь знань: 02 Культура і мистецтво
спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОФП: Декоративне мистецтво

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Електронна реєстрація на творчий конкурс з композиції через кабінет вступника:
на місця державного замовлення: з 03 по 10 липня
виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб: з 11 по 25 липня
Творчий конкурс з композиції:
Черкаси, вул. О. Дашковича, 24. Ауд. 105, 09:00

Вступ на місця державного замовлення:

Заява
Мотиваційний лист
Мультипредметний тест (НМТ)
Творчий конкурс (ЗВО)
Умови на приклади завдань творчого конкурсу

Вступ на контракт або фінансування за рахунок фізичних чи юридичних осіб:

Заява
Мотиваційний лист
Мультипредметний тест (НМТ)
Творчий конкурс (ЗВО)
Умови на приклади завдань творчого конкурсу

Дисципліни професійної підготовки: Рисунок, Академічний живопис, Кольорознавство, Композиція, Нарисна геометрія, Пластична анатомія, Декоративно-прикладне мистецтво, Психологія художньої творчості, Основи реставрації та копіювання, Моделювання об’єктів у середовищі, Навчальна експедиційна практика (пленер), Скульптура, Курсова робота з декоративного мистецтва, Основи мистецтвознавчого дослідження, Методика викладання фахових дисциплін у спеціалізованих закладах освіти, Мистецтвознавство, Курсова робота з просторової організації середовища, Виробнича фахова практика, Науково-дослідницька практика, Кваліфікаційна робота

Вибіркові дисципліни професійної підготовки: Основи плакату / Книжкова графіка / Шрифтознавство, Українське мистецтво / Зарубіжне мистецтво / Сучасне мистецтво, Каліграфія / Станкова графіка / Основи фотографії, Декоративна пластика / Гончарство / Кераміка, Тривимірна графіка / Тривимірна анімація / Арт-моделювання, Робота в матеріалі / Мистецтво реклами / Основи плакату

Можливості працевлаштування: проєктні та архітектурні установи, дизайн-студії, IT-компанії, ігрові студії, видавничо-поліграфічні підприємства, мистецько-виробничі об’єднання; заклади творчого та мистецького профілю; рекламні агенції, засоби масової інформації; заклади культури і мистецтв; асистенти та викладачі закладу вищої освіти (коледжу, інституту, університету); завідувачі навчальної лабораторії; наукові співробітники у наукових установах, музеях; самостійні художники.


Освіта, Графіка, Декоративне мистецтво

Вступ на 2-й курс

Запрошуємо абітурієнтів на 2 курс, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в університеті, а також осіб, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю.

галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

галузь знань: 02 Культура і мистецтво
спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступ на контракт або фінансування за рахунок фізичних чи юридичних осіб:

Заява
Мотиваційний лист
Фахове вступне випробування (Творчий конкурс) (ЗВО)


02
Другий рівень вищої освіти:

Магістратура

Запрошуємо на I-й курс магістратури на базі диплома бакалавра з галузі знань 0202 Мистецтво, а також осіб, які мають диплом спеціаліста або магістра за іншою спеціальністю.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету, а також на умовах повної компенсації оплати навчання за договорами із фізичними або юридичними особами.

Освіта

Магістр середньої освіти (Мистецтво. Образотворче мистецтво). Вчитель образотворчого мистецтва, викладач закладу фахової передвищої освіти

галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
спеціальність: 014 Середня освіта
спеціалізація: 014.12 Мистецтво. Образотворче мистецтво

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступ на місця державного замовлення:

Заява
Мотиваційний лист
ЄФВВ

Вступ на контракт або фінансування за рахунок фізичних чи юридичних осіб:

Заява
Мотиваційний лист
ЄФВВ

Образотворче та декоративне мистецтво

Магістр образотворчого та декоративного мистецтва,
художник

галузь знань: 02 Культура і мистецтво
спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
ОФП: Образотворче та декоративне мистецтво

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступ на місця державного замовлення:

Заява
Мотиваційний лист
ЄВІ
Фахове вступне випробування (ЗВО)

Вступ на контракт або фінансування за рахунок фізичних чи юридичних осіб:

Заява
Мотиваційний лист
ЄВІ
Фахове вступне випробування

Ми у соціальних мережах:


Докладну інформацію щодо навчання Ви зможете отримати:

 • Дирекція Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, корп. № 4, ауд. № 366, тел. (0472) 31-72-83,
  сайт інституту: pedosvita.univer.ck.ua
 • Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, корп. № 4, ауд. № 368, тел. (093) 774 2304 (Лілія Іванівна), (097) 369 4140 (Валентина Вікторівна).
  сайт кафедри: artka.ck.ua
 • Інформаційний центр приймальної комісії, підготовчі курси: Черкаси, бульвар Т. Шевченка, 81. корп. № 1, (067) 83 09 612, (063) 80 32 971, (0472) 50 25 27
  сайт університету: www.cdu.edu.ua

Вибір майбутньої професії та місця навчання закладає фундамент вашого подальшого розвитку. Запрошуємо вас здобути фах з образотворчого мистецтва на нашій кафедрі та отримати дипломи бакалавра й магістра.

Студенти беруть участь у творчих конкурсах, пленерах, олімпіадах різних рівнів, де отримують нагороди. Також мають можливість закордонного стажування та гарний старт для виставкової чи наукової діяльності.

За підтримки викладачів ви опануєте різноманітні види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, скульптуру, книжкову графіку, проєктування інтер’єрів.
Підготовка здійснюється за освітніми ступенями “бакалавр” і “магістр” на денній та заочній формах навчання за кошти державного бюджету або на контрактній основі.

Після складання НМТ та отримання необхідних документів після школи, подайте заяви для вступу, пройдіть вступні випробування і станьте студентом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького!

Бажаємо випускникам шкіл успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання, подальшого професійного навчання, перемог на теренах мистецтва та натхнення!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com