Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Полудень Лілія Іванівна

Професорсько-викладацький склад кафедри

Завідувачка кафедри,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри

Закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедру образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. На кафедрі працює з 2007 року.

Автор понад 40 наукових праць, у тому числі: монографія, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, наукові публікації у фахових виданнях України та за кордоном. Постійний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

У творчості цінує те, що вона розкриває цінності людини і людства, формує почуття прекрасного, доброти, гідності особистості.
Окрім мистецтва захоплюється шиттям, в’язанням, читанням, музикою, спортом, подорожами та риболовлею.
У творчості прагне передати неповторну індивідуальність людської натури, адже художник – як дзеркало, якого цінять за те, що він дає глядачам змогу милуватися самим собою.

У студентах виховує дисциплінованість, самоорганізованість, працелюбність та повагу до людей, відповідальність за виконання своєї справи, самостійність та вимогливість до себе, самовдосконалення та громадську активність, що допоможе студентам у подальшій професійній діяльності.
За часи роботи зі студентами навчилась зберігати демократичний стиль спілкування, бути толерантною, терпимою, поважати та приймати думку студентів.
Бажає молодим художникам насолоджуватись кожним днем навчання в університеті, адже це незабутній час.

 • Наукова робота

  1. Полудень Л. І. Моделювання професійної майстерності процесі підготовки майбутніх дизайнерів інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. ст.] – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – Вип. 23(276). – С. 76-83.
  2. Полудень Л. І. Етапи формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру в умовах університетської освіти / Л. І. Полудень // Проблеми підготовки сучасного вчителя: [зб. наук. праць] Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін.] – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. – Випуск 8. – Частина 1. – С. 228-233.
  3. Полудень Л. І. Методологічні засади формування професійної майстерності майбутнього дизайнера інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. ст.] – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – Вип. 32 (285). – С. 108-116.
  4. Полудень Л. І. Особливості підготовки майбутніх дизайнерів інтер’єру до професійної діяльності [Текст] / Л. І. Полудень // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: [зб. наук. праць] / [ред. кол.: А. В. Чебикін (голова)] – К.: ТОВ «Тонар», 2013. – Вип. 8. – С. 242-254.
  5. Полудень Л. І. Педагогічні умови та технології формування професійної майстерності майбутнього дизайнера інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. ст.] – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – Вип. 17 (310). – С. 81-88.
  6. Полудень Л. І. Модель формування професійної майстерності майбутнього дизайнера інтер’єру/ Л. І. Полудень [Текст] // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: [зб. наук. праць] ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – К.: Гнозис, 2014. – Додаток 1 до Вип. 5, Том V (56). – С. 361-368.
  7. Полудень Л. І. Професійна майстерність дизайнера інтер’єру як науково-педагогічна категорія сучасної освіти [Текст] / Л. І. Полудень // Наукова скарбниця освіти Донеччини: [наук.-метод. журнал] – Донецьк: Вид. ТОВ «Каштан», 2014. – Вип. 4 (21). – С. 106-109.
  8. Полудень Л. І. Cтруктура, критерії та показники професійної майстерності майбутнього дизайнера інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. ст.] – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – Вип. 27 (310). – С. 81-88.
  9. Полудень Л. І. Формування професійної компетентності магістра образотворчого мистецтва / Л. І. Полудень // Проблеми підготовки сучасного вчителя: [зб. наук. праць] Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.] – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12. – Частина 2. – С. 183-190.
  10. Полудень Л. І. Особливості формування професійної майстерності у майбутнього дизайнера інтер’єру / Л. І. Полудень // Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених (17-18 травня 2012 року). – К.: МІХМД ім. С. Далі, 2012. – С. 91-96.
  11. Полудень Л. І. Етапи формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (8 жовтня 2013 року). – Умань : Вид.-полігр. центр «Візаві». 2013. – С. 105-109.
  12. Полудень Л. І. Підготовка дизайнера інтер’єру в умовах вищої професійної освіти [Текст] / Л. І. Полудень // Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти: матеріали третьої Всеукр. конф. (9-10 жовтня 2013 року). – Черкаси, Брама-Україна, 2013. – С. 193-194.
  13. Полудень Л. І. Професійна підготовка дизайнерів інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. Міжвузівської наук.-практ. Конференції (10 квітня 2014 року). – Черкаси, Брама-Україна, 2013. – С. 103-105.
  14. Полудень Л. І. Умови особистісно-професійного зростання майбутнього дизайнера інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Викладач і студент: умови особистісно-професійного зростання: збірник доповідей і тез Міжнародної наук.-практ. Конференції. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 76-79.
  15. Полудень Л. І. Плeнерна прaктика у підгoтовці майбутньoго художника [Текст] / Л. І. Полудень // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (6 травня 2015 року). – Черкаси: Вовчок О. Ю., 2015. – С. 122-125.
  16. Полудень Л. І. Роль та функції образoтворчого мистецтва у фoрмуванні професійнoї майстерності майбутньoго дизайнера інтер’єру [Текст] / Л. І. Полудень // Викладач і студент: умови особистісно-професійного зростання: збірник доповідей і тез Міжнародної наук.-практ. Конференції. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 76-79.
  17. Полудень Л. І. Підготовка майбутніх магістрів образотворчого мистецтва [Текст] / Л. І. Полудень // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Умань, 22 жовтня 2015 року) та Всеукр. наук.-практ. семінару «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (м. Умань, 27 листопада 2015 року) /Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Ятло Л. П. (головн. ред.) [та ін.] – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015 – С. 22-25.
  18. Полудень Л. І. Про зв’язок дизайнерської діяльності з творчістю [Текст] / Л. І. Полудень // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (19 квітня 2016 року). – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016. – С. 90-93.
  19. Полудень Л. І. Сучасне мистецтво України [Текст] / Л. І. Полудень // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції (23 листопада 2016 року) / Упорядники: Л. І Полудень, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Видавець О. М. Третяков, 2016. – С. 118-121.
  20. Полудень Л. І. Рисунок у підготовці художньо-педагогічних фахівців [Текст] / Л. І. Полудень // Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 24 листопада 2016 року) /Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (головн. ред.) [та ін.] – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016 – С. 123-126.
  21. Пащенко Л. І. Підготовка майбутнього дизайнера інтер’єру в контексті новітніх концепцій професійної освіти / Л. І. Пащенко // [зб. наук. праць] Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: [ред. кол.: М. І. Степаненко (гол. ред.) та ін.] – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – Кн. 1. – С. 195-200.
  22. Полудень Л. И. Профессиональная подготовка будущего дизайнера интерьера в условиях университетского образования / Л. И. Полудень // Вектор науки Тольятинского государственного университета. Серия: педагогика, психология. – № 4 (11), 2012. – С. 227-230.
  23. Polyden L. I. A professional competence of future fine art specialist in the conditions of university education / Liliya Polyden // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, – 2016. – IV (48), Issue: 102. – P. 38-41. (INDEX COPERNICUS)
 • Методична робота

  1. Полудень Л. І. Формування професійної майстерності у майбутніх дизайнерів інтер’єру: [навч.-метод. посібн.] / Л. І. Полудень – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 86 с.
  2. Полудень Л. І. Рисунок: [навч.-метод. посібн.] / Л. І. Полудень, Т. К. Касьян – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 124 с.
  3. Полудень Л. І. Композиція: [навч.-метод. посібн.] / Л. І. Полудень, Т. К. Касьян – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 88 с.
 • Монографії

  • Полудень Л. І. Формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру в системі вищої мистецької освіти: Монографія. – Черкаси: Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 212 с. ISBN 978-966-8645-92-1
ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com