Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Вибіркові дисципліни

Студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з завідувачем кафедри.

Внутрішньогалузеві вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

Шановні студенти!
Цикл вибіркових внутрішньогалузевих дисциплін покликаний поглибити знання, вміння та навички студентів з фахових предметів. Наприклад, навчаючись на освітній програмі “Декоративне мистецтво” студенти можуть поглибити свої знання з об’ємно-просторової композиції обравши внутрішньогалузеві дисципліни “Скульптура”, “Композиція арт-об’єкту” або “Тримірне моделювання”. Студенти, які навчаються за освітньою програмою “Образотворче мистецтво” можуть вдосконалити свої педагогічні вміння, обравши внутрішньогалузеві дисципліни “Методика викладання комп’ютерної графіки” або “Практикум з мистецької освіти”.

Згідно з навчальним планом студенти певної спеціальності можуть обирати кожного семестру від однієї до чотирьох внутрішньогалузевих дисциплін. Для вибору необхідно ознайомитись із анотаціями запропонованих дисциплін та робочим навчальним планом своєї академічної групи.

Робочі навчальні плани доступні на сайті кафедри — https://artka.ck.ua/education/workplans/

Уважно та відповідально віднесіться до заповнення форми та ставте коректні відповіді на запитання.

Дуже дякуємо!

Мають можливість обрати внутрішньогалузеві дисципліни лише студенти, що навчаються зараз на 1, 2, 3 курсах та Магістратурі усіх освітніх напрямків кафедри.

Для прикладу, якщо Ви зараз навчаєтесь на 1 курсі, то Ви обираєте дисципліни на 2 курсі.

2 курс. Вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

3 курс. Вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

4 курс. Вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

Магістратура. Вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік

ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com