Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Освітні програми

Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Освітньо-професійна програма
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
014.12 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
Образотворче мистецтво
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Образотворче мистецтво
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Декоративне мистецтво

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Код Галузь знань Код Спеціальність Спеціалізація Проєкт Освітньо-професійна програма
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
014.12 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
Образотворче мистецтво
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Проєкт, 2020 Образотворче та декоративне мистецтво, 2020
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Проєкт, 2019 Образотворче та декоративне мистецтво, 2019
ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com