Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Виховна робота кафедри

Виховна робота кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, на формування наукового та творчого світогляду студентів, на виховання в них активної життєвої позиції, вирішення конфліктних ситуацій та вдосконалення навчального процесу. Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через інститут кураторства (тьюторства).

Діяльність кураторів спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток творчих та індивідуальних якостей майбутнього фахівця. Куратор допомагає з першого курсу студенту адаптуватись до навчального процесу, а під час подальшого навчання — у вирішенні поточних проблем.

Умовою успішної діяльності студентів є засвоєння нових правил життя та навчання в закладі вищої освіти, які забезпечують внутрішній комфорт та знижують можливість конфлікту з оточуючим середовищем. Усі ці аспекти є основою діяльності виховної роботи кафедри загалом та кураторів — викладачів кафедри зокрема.

Виконуючи обов’язки кураторів академічних груп, викладачі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, гендерного, економічного виховання студентів, розглядаються моменти творчої взаємодії та наукової доброчесності.

ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com