Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Середа Наталія Борисівна

Професорсько-викладацький склад кафедри

старший викладач кафедри

Закінчила Львівську національну академію мистецтв. На кафедрі працює з 2004 року.

Життєве кредо: «Будь задоволений тим, що маєш, але прагни до кращого».

Учасник всеукраїнських наукових конференцій, автор статей та науково-методичних посібників. Напрямки роботи викладача – історія образотворчого мистецтва, зокрема монументальна пластика України; історія західноєвропейського та українського театрів. У творчості цінує чесність та відкритість.
Захоплюється дослідженням державотворчих процесів на території України часів Козаччини.

У студентів виховує віру в себе. Бажає творчій молоді робити світ яскравішим, емоційнішим, відвертішим та прагнути особистої досконалості.

 • Наукова робота

  1. Середа Н.Б. Пам’ятник Богданові Хмельницькому у Чигирині (до історії створення) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. /за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2012. – №1;
  2. Середа Н.Б. Тема козаччини в українській скульптурі кін. хІХ – поч. ХХІ ст.: історико-культурний контекст // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. /за ред. Даниленка В. Я. – Х.: ХДАДМ, 2012. – №6;
  3. Середа Н.Б. “Тут похований кошовий отаман Іван Сірко” (історія створення меморіалу) // Вісник Львівської національної академії мистецтв: зб. наук. пр. Львів: ЛНАМ, 2012. – № 24.
  4. Середа Н.Б. Тема козаччини в сучасній українській монументальній пластиці / Н.Б. Середа // Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 жовтня 2013 року) – Черкаси, 2013.
  5. Середа Н.Б. Козаччина в монументальній пластиці Черкас / Н.Б. Середа // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції (10 квітня 2014 р.) – Черкаси: Брама-Україна, 2014. – 160 с.
  6. Середа Н.Б. Значення українського декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва в процесі формування духовної культури особистості / Н.Б. Середа // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня). – Черкаси: Видавець Вовчок О.Ю., 2015 р. – 172 с.
  7. Середа Н.Б. Образ козацтва в українській монументальній пластиці кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя [Текст] / Н.Б. Середа // Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства збірн. матер. Міжвузівська наук. конф. Молодих науковців, аспірантів і студентів (21 травня 2015 року). – К.: Фенікс, 2015. – С. 70-71 (др. арк. – 0, 12)
  8. Середа Н.Б. Образ Богдана Хмельницького у монументальній пластиці Центральної України / Н.Б. Середа // Дев’яті Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Зб. наук. пр. / Редкол.: О. Драч, К. Івангородський, А. Котиченко та ін. – Черкаси, 2016. – 124 с.
  9. Середа Н.Б. Козацька тематика в монументальній скульптурі Черкащини кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Н.Б. Середа // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня). – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016 р. – 128 с.
  10. Середа Н. Б.Увіковічення Корсунської битви 1648 року засобами монументальної пластики [Текст] Н. Б. Середа // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. ІVВсеукраїнської наук.-практ. конференції (23 листопада 2017 року)/ Упорядники: Н. Б. Середа, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Видавець О.М. Третяков, 2017. – 58-63 с.
 • Методична робота

  • Середа Н.Б. Історія Театру. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія театру» для студентів IІ курсу в галузі знань 0202 Мистецтво за напрямом підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво*»; в галузі знань 0101 Педагогічна освіта за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»; в галузі знань 0301 Соціально-політичні науки за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Н.Б. Середа. – Черкаси: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015. – 88 с.
  • Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва: для вивчення курсу з дисципліни «Сучасне образотворче мистецтво» для студентів VІ курсу за напрямом підготовки 0202 Мистецтво зі спеціальності 8.0202050 – Образотворче мистецтво* / Уклад. Середа Н.Б. – Черкаси: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 75 с.
ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com