Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Творчий конкурс з рисунку

Творчий конкурс з рисунку

Творчий конкурс з живопису
Творчий конкурс з композиції

Творчий конкурс з рисунку — це перший етап творчих конкурсів з образотворчого мистецтва.
Творчий конкурс з рисунку передбачає виявлення художніх здібностей вступників, їх здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об’ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характеристику об’єктів з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Завдання: виконати рисунок голови з гіпсового зразка.

Матеріали: олівець, папір А2.

Вимоги до виконання рисунка:

Вступникам за шість годин необхідно виконати з натури рисунок гіпсової голови класичної скульптури на білому папері формату A2.

 1. Компонування зображення на площині паперу.
 2. Вибір розміру зображення.
 3. Збереження пропорцій об’єктів, що зображуються.
 4. Урахування повітряної та лінійної перспектив форм об’єктів.
 5. Правильність побудови форм та деталей об’єктів.
 6. Виявлення об’ємності форми об’єктів, співвідношення світла і тіні, матеріалу і фактури засобами конструктивно-тональної побудови.
 7. Виявлення просторових співвідношень у розташуванні предметів.
 8. Володіння графічними техніками виконання рисунка.
 9. Виявлення цілісності, єдності та художньої виразності рисунка.

Приклади вступних робіт:


Загальні вимоги до рівня знань та вмінь вступників з дисциплін образотворчого мистецтва

Творчий конкурс з образотворчого мистецтва передбачає комплексну перевірку знань і умінь абітурієнтів, зокрема:

 • формування особливої форми конструктивно-просторового уявлення про предмети і передачу їх зображення на площині;
 • розвиток практичних умінь володіння техніками і матеріалами рисунка, властивими йому засобами та прийомами реалістичного зображення;
 • формування понять гармонійної колірної композиції;
 • перевірка практичних навичок у роботі з акварельними фарбами на достатньому художньому рівні;
 • вміння працювати з натури;
 • знання законів колірної і живописної побудови, а також засвоєння у процесі практичної роботи основних понять: «тепло-холодність», «контрастність», «родинність» кольорів, колористика, тональні відношення на прикладах натюрмортних постановок;
 • засвоєння основ декоративної композиції.

Критерії оцінювання творчого конкурсу

196-200 балів
– виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог
188-195 балів
– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання
180-187 балів
– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи
170-179 балів
– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, невиразність рисунка)
160-169 балів
– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання (компонування зображення, окрема неточність у побудові форм, техніці виконання)
150-159 балів
– виставляється за виконану роботу, яка в цілому відповідає основним вимогам, але містить окремі помилки: часткові відхилення в композиції зображення, побудові форм, перспективі, світлотіні, часткове порушення цілісності зображення
141-149 балів
– відповідає низькому рівню підготовки
140-124 балів
– виставляється за виконану роботу, у якій зображення містить помилки в побудові загальної форми, компонуванні, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, техніці виконання, має місце порушення цілісності при незавершеності окремих деталей
123 балів і менше балів
– виставляється за виконану роботу, у якій допущено грубі помилки, що принципово порушують форму зображуваної постановки: в компонуванні, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури; має місце порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсах.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com