Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Творчий конкурс з живопису

Творчий конкурс з живопису — це етап творчих конкурсів з образотворчого мистецтва.
Творчий конкурс з живопису передбачає виявлення здібностей вступників щодо роботи з кольором за умов реалістичного відображення певного середовища та об’єктів, що його наповнюють, живописними засобами; знання закономірностей колориту та прийомів зображення різних кольорових матеріалів, фактур, площин, поверхонь, простору, вміння будувати задані форми та їхні пропорційні відношення, володіння художніми техніками, способами виконання рисунка та живопису.

Завдання: виконати живопис натюрморту у визначеній колірній гамі (тепла, холодна).

Матеріали: акварель, папір А2.

Вимоги до виконання живопису:

Вступникам за шість годин необхідно виконати з натури натюрморт у визначеній колірній гамі на білому папері формату A2.

 1. Розміщення зображення постановки на заданому форматі аркуша паперу або полотні.
 2. Правильність побудови предметів постановки та їхніх пропорційних співвідношень.
 3. Якість підготовчого рисунка.
 4. Володіння прийомами живопису і технікою виконання.

Приклади вступних робіт:


Загальні вимоги до рівня знань та вмінь вступників з дисциплін образотворчого мистецтва

Творчий конкурс з образотворчого мистецтва передбачає комплексну перевірку знань і умінь абітурієнтів, зокрема:

 • формування особливої форми конструктивно-просторового уявлення про предмети і передачу їх зображення на площині;
 • розвиток практичних умінь володіння техніками і матеріалами рисунка, властивими йому засобами та прийомами реалістичного зображення;
 • формування понять гармонійної колірної композиції;
 • перевірка практичних навичок у роботі з акварельними фарбами на достатньому художньому рівні;
 • вміння працювати з натури;
 • знання законів колірної і живописної побудови, а також засвоєння у процесі практичної роботи основних понять: «тепло-холодність», «контрастність», «родинність» кольорів, колористика, тональні відношення на прикладах натюрмортних постановок;
 • засвоєння основ декоративної композиції.

Критерії оцінювання творчого конкурсу

196-200 балів
– виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог
188-195 балів
– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання
180-187 балів
– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи
170-179 балів
– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, невиразність рисунка)
160-169 балів
– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання (компонування зображення, окрема неточність у побудові форм, техніці виконання)
150-159 балів
– виставляється за виконану роботу, яка в цілому відповідає основним вимогам, але містить окремі помилки: часткові відхилення в композиції зображення, побудові форм, перспективі, світлотіні, часткове порушення цілісності зображення
141-149 балів
– відповідає низькому рівню підготовки
140-124 балів
– виставляється за виконану роботу, у якій зображення містить помилки в побудові загальної форми, компонуванні, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, техніці виконання, має місце порушення цілісності при незавершеності окремих деталей
123 балів і менше балів
– виставляється за виконану роботу, у якій допущено грубі помилки, що принципово порушують форму зображуваної постановки: в компонуванні, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури; має місце порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсах.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com