Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Творчий конкурс з композиції

Творчий конкурс з рисунку
Творчий конкурс з живопису

Творчий конкурс з композиції — це третій, останній етап творчих конкурсів з образотворчого мистецтва.
Творчий конкурс з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на заданому форматі аркуша паперу композиції, що відповідає характеру завдання.

Завдання: з представлених предметів побуту створити декоративну композицію на задану тему з використанням трансформації форми і простору.

Матеріали: гуаш, папір А2.

Вимоги до виконання рисунка:

Вступникам за шість годин необхідно створити декоративну композицію на задану тему з використанням трансформації форми і простору на білому папері формату A2.

 1. Відповідність композиції заданій умові.
 2. Якість компонування складників композиції.
 3. Досягнення цілісності зображення.
 4. Досягнення образності та оригінальності композиційного рішення.
 5. Гармонійність і виразність композиції в цілому.

Приклади вступних робіт:


Загальні вимоги до рівня знань та вмінь вступників з дисциплін образотворчого мистецтва

Творчий конкурс з образотворчого мистецтва передбачає комплексну перевірку знань і умінь абітурієнтів, зокрема:

 • формування особливої форми конструктивно-просторового уявлення про предмети і передачу їх зображення на площині;
 • розвиток практичних умінь володіння техніками і матеріалами рисунка, властивими йому засобами та прийомами реалістичного зображення;
 • формування понять гармонійної колірної композиції;
 • перевірка практичних навичок у роботі з акварельними фарбами на достатньому художньому рівні;
 • вміння працювати з натури;
 • знання законів колірної і живописної побудови, а також засвоєння у процесі практичної роботи основних понять: «тепло-холодність», «контрастність», «родинність» кольорів, колористика, тональні відношення на прикладах натюрмортних постановок;
 • засвоєння основ декоративної композиції.

Критерії оцінювання творчого конкурсу

196-200 балів
– виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог
188-195 балів
– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання
180-187 балів
– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи
170-179 балів
– виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, невиразність рисунка)
160-169 балів
– виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання (компонування зображення, окрема неточність у побудові форм, техніці виконання)
150-159 балів
– виставляється за виконану роботу, яка в цілому відповідає основним вимогам, але містить окремі помилки: часткові відхилення в композиції зображення, побудові форм, перспективі, світлотіні, часткове порушення цілісності зображення
141-149 балів
– відповідає низькому рівню підготовки
140-124 балів
– виставляється за виконану роботу, у якій зображення містить помилки в побудові загальної форми, компонуванні, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, техніці виконання, має місце порушення цілісності при незавершеності окремих деталей
123 балів і менше балів
– виставляється за виконану роботу, у якій допущено грубі помилки, що принципово порушують форму зображуваної постановки: в компонуванні, розмірі зображення, передачі пропорцій, перспективі, побудові окремих форм, співвідношенні світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури; має місце порушення цілісності при незавершеності окремих деталей; робота технічно виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсах.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com