Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів


Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів
Днями на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету вийшла з друку серія навчально-методичних посібників з «Теоретико-методичні основ оцінювання ключових компетентностей студентів», а саме: «Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «Декоративне мистецтво»», Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «Образотворче мистецтво (графіка)» та «Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів стеціальності 014 середня освіта (Образотворче мистецтво).

В навчально-методичних посібниках схарактеризовано зміст європейської кридитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) оцінювання знань студентів, сформовано основні вимоги стосовно підготовки курсових, кваліфікаційних і магістерських робіт для студентів спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та спеціальності 014 середня освіта (Образотворче мистецтво).

Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «Декоративне мистецтво»

Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «образотворче мистецтво (графіка)»

Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів стеціальності 014 середня освіта (Образотворче мистецтво)

Авторами-укладачами навчально-методичного посібника стали: заслужений художник України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного-мистецтва, Касьян Тетяна Костянтинівна та викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Єфіменко Альона Ігорівна.

Методичні рекомендації націлені стати допоміжним матеріалом для студентів кафедри у поетапному виконанні курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт.

Рекомендовано до друку Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол №3 від 14.12.2017 року)

Касьян Т. К., Єфіменко А. І. Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «декоративне мистецтво» / Т. К. Касьян, А. І. Єфіменко — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 80 с.
ISBN 978-966-353-446-6

Касьян Т. К., Єфіменко А. І. Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «образотворче мистецтво (графіка)» / Т. К. Касьян, А. І. Єфіменко — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 72 с.
ISBN 978-966-353-446-3

Касьян Т. К., Єфіменко А. І. Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів стеціальності 014 середня освіта (Образотворче мистецтво) / Т. К. Касьян, А. І. Єфіменко — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 80 с.

Примірники науково-методичних посібників Ви можете придбати на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Поділитись у соцмережах

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com