Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Касьян Тетяна Костянтинівна

Професорсько-викладацький склад кафедри

заслужений художник України,
член Національної спілки художників України,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри

Отримала освіту Московського текстильного інституту імені А.Н.Косигіна. На кафедрі ОДПМ працює з 2006 року.

Напрямки творчої діяльності: декоративно-прикладне мистецтво, розпис тканини, батік, бісероплетіння (створення жіночих прикрас).

Опубліковано понад 25 наукових праць, зокрема, статті у фахових та профільних виданнях, навчально-методичні посібники, словники, методичні рекомендації тощо. Учасник наукових міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Брала участь у понад 50 регіональних, 30 персональних, 15 всеукраїнських та 5 зарубіжних художніх виставок. Постійний учасник у роботі журі з оцінювання дитячих творчих робіт на обласних конкурсах.

У творчості цінує чесність, прагне передати у роботах свій світогляд та почуття. Головним прикладом у творчості став життєвий та творчий шлях Андрія Рубльова. Великий вплив на художницю справила філософія і декоративно-прикладне мистецтво Стародавнього Єгипту.

Намагається через мистецтво розкрити у кожному молодому художнику його унікальний дар. Бажає студентам любити життя та все, з чим вони матимуть справу.

 • Науково-методична література

  1. Касьян Т. К., Єфіменко А. І. Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «декоративне мистецтво» / Т. К. Касьян, А. І. Єфіменко — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 80 с.
   ISBN 978-966-353-446-6
  2. Касьян Т. К., Єфіменко А. І. Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: «образотворче мистецтво (графіка)» / Т. К. Касьян, А. І. Єфіменко — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. — 72 с.
   ISBN 978-966-353-446-3
  3. Касьян Т. К. Методичні рекомендації, щодо засобів діагностики знань студентів спеціальності Образотворче мистецтво* / Т. К. Касьян, А. О. Линовицька – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 88 с.
  4. Касьян Т. К. Композиція [навч.-метод. посібн.] / Т. К. Касьян, Л. І. Полудень,– Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 88 с.
  5. Касьян Т. К. Рисунок [навч.-метод. посібн.] / Т. К. Касьян, Л. І. Полудень – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 124 с.
  6. Касьян Т. К. «Батик» із дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчальних майстернях для студентів IV курсу в галузі знань 0202 Мистецтво за напрямом підготовки 6. 020205 – Образотворче мистецтво [навч-метод. посібн.] / Т. К. Касьян – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 68 с.
  7. Касьян Т. К. Академічний живопис для майбутніх художників-дизайнерів з образотворчого мистецтва [навч-метод. посібн.] / Т. К. Касьян, М. І. Стась – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 270 c.
  8. Касьян Т. К. Теорико-практичні основи академічного живопису [навч-метод. посібн.] / Т. К. Касьян, М. І. Стась – Черкаси : Брама, 2010. – 242 c.
  9. Касьян Т. К. «Батик» із дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчальних майстернях для студентів 3-4 курсу в галузі знань 0202 Мистецтво за напрямом підготовки 6. 020205 – образотворче мистецтво » [навч-метод. посібн.] / Т. К. Касьян – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008 – 50 с.
  10. Касьян Т. К. Методика викладання академічного живопису у підготовці майбутніх художників // Вісник ЧНУ. – Вип.. 76. – Черкаси, 2006.
  11. Касьян Т.К., Батик: Навчально- методичний посібник до вивчення курсу «Батик» із дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчальних майстернях для студентів ІІІ та ІV курсів./Т.К.Касьян – Черкаси:ЧНУ, 2008.–52 с.
  12. Касьян Т. К. Художній розпис тканини в техніці «батик» в історичному, технологічному та творчому аспектах / Касьян Т. К. – Вісник, Харківської державної академії дизайну і мистецтв № 11, ХДАДМ, Харьків, 2008. – С. 63-67.
  13. Касьян Т. К. Порівняльний аналіз писанкарства й батика в історичному й технологичному аспектах / Касьян Т. К. – Вісник Черкаського університету, серія: педагогичні науки, випуск №131, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаси, 2008. – С. 62-66.
  14. Вплив мистецтва на людину. Краса, як взаємозв’язок гармонійних категорій міри й числа / Черкаси: Вісник ЧНУ, серія:педагогічні науки,випуск №142, ЧНУ ім. Б. Хмельницького
  15. Додаткові ефекти які допомагають створювати художні образи в техніці батика / Черкаси: Вісник ЧНУ, серія: педагогичні науки,випуск №145
 • Наукові статті та публікації

  1. Касьян Т. К. Тенденції і проблеми реалізації міжнародних освітніх та наукових програм кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» / Т. К. Касьян // збірник наукових праць, підготовлений за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення», яка відбулася на базі Варненського університету менеджменту (Болгарія, 1 липня 13 липня 2017 року) : Україна – Болгарія – Польща – Канада – Грузія – Румунія, 2017. – С. 124-132.
  2. Касьян Т. К. Традиции декоративно-прикладного искусства в системе образования Украины / Т. К. Касьян // Збірник тез та повідомлень за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького – 95: історія та сучасність». Черкаси : Черкаській національний університет імені Богдана Хмельницького. 2016. – С. 157 – 161
  3. Касьян Т. К. Организация обучения декоративно-прикладному искусству в различных учебных заведениях Екатеринославской губернии во второй половине ХIX – начале ХХ столетия. / Т. К. Касьян // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) т а ін.] / Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Випуск 12, Ч. 1. – С. 248 – 255
  4. Касьян Т. К. Роль земства в социокультурном развитии и образовании Екатеринославщины во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. / Т. К. Касьян // Вісник Черкаського університету, серія: педагогічні науки, [зб. наук. ст.], Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – Випуск № 15. – С. 44 – 51
  5. Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладному мистецтву на Катеринославщині у другій половині XIX – на початку XX ст., як педагогічна проблема / Т. К. Касьян // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Педагогічні науки» № 1: [зб. наук. ст.] – Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – Вип. 290.– С. 6 – 11
  6. Касьян Т. К. Становление художественной грамоты в образовании как основы для развития декоративно-прикладного искусства, в Екатеринославской губернии во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. / Т. К. Касьян (рус) // Годишник на висше училище «международен коллеж» том VII десета междуународна научна конференция Обазователен мениджмънт: ефективни практики. Научно и научно-приложно творчество [зб. наук. ст.] : Добрич Болгария, 2014. – С. 291 – 298
  7. Касьян Т. К. Традиції та новітні технології у розвитку сучасного образотворчого мистецтва / Т. К. Касьян // Збірка матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції «Традиции и новейшие технологии в развитии современного изобразительного искусства». Черкаси : Брама-Україна, 2014 – С. 53 – 56
  8. Касьян Т. К. Развитие сети учебных заведений с обучением художественному и декоративно-прикладному искусству на Екатеринославщине после земской реформы (1864 г.) / Т. К. Касьян (рус) // Міжнародна Експертна Агенція «Консалтинг і Тренінг», Київ : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди Видавництво «Гнозис», 2014 – С. 199 – 207
  9. Касьян Т. К. Обучение декоративно-прикладному искусству в учебных заведениях Полтавщины во второй половине XIX – начале ХХ ст. / Т. К. Касьян // Наукова скарбниця освіти Донеччини Науково-методичний журнал Електронна версія журналу ippo.dn.ua/naukova-skarbnicja-osviti-donechchini № 4 [зб. наук. ст.] : Донецьк : 2014. – Випуск 21. – С. 6 – 10
  10. Касьян Т. К. Додаткові ефекти які допомогають створювати художні образи в техніці батика / Т. К. Касьян // Вісник Черкаського університету, серія: педагогічні науки, [зб. наук. ст.], Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – Випуск №145. – С. 50 – 52
  11. Касьян Т. К. Вплив мистецтва на людину. Краса, як взаємозв’язок гармонійних категорій міри й числа / Т. К. Касьян // Вісник Черкаського університету, серія: педагогічні науки, [зб. наук. ст.], Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – Випуск №142. – С. 47 – 51
  12. Касьян Т. К. Художній розпис тканини в техніці «батик» в історичному, технологічному та творчому аспектах / Т. К. Касьян // Вісник, Харківської державної академії дизайну і мистецтв [зб. наук. ст.], Харків : ХДАДМ, 2008 – Випуск 11. – C. 63-67
  13. Касьян Т. К. Порівняльний аналіз писанкарства й батика в історичному й технологічному аспектах / Т. К. Касьян // Вісник Черкаського університету, серія: педагогічні науки, [зб. наук. ст.], Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – Випуск №131. – С. 62 – 66
 • Всеукраїнські виставки

  • м. Київ. Виставка до Дня художника, 2001.
  • м. Київ. „Жінки України – митці”. Національна спілка художників, 2002р.
  • м. Черкаси. Республіканська виставка «Первоцвіти весни», 2003р.
  • м. Берлін (Німеччина), «Русский дом», 2003р.
  • м.Івано-Франківськ. Республіканська виставка «Цвіт Божий, як Великдень», 2004р.
 • Персональні виставки

  • м. Чигирин, Національний історико-культурний заповідник Чигирин, музей Богдана Хмельницького, 2002.
  • м. Кам’янка, музей декабристів, 2002.
  • м. Черкаси, Обласна дитяча бібліотека, 2002.
  • м. Черкаси, Обласний художній музей, 2002.
  • м. Черкаси, Будинок архітектора, Ліга культури, 2003.
  • м. Київ, Арт-галерея Палацу мистецтв «Український дім»
  • Національного комплексу «Експоцентр України», 2003.
  • Будинок культури залізничників, 2003.
  • м. Біла Церква, 2003.
  • м. Фастів, краєзнавчий музей, 2004.
  • м. Ржищів, 2004.
  • м. Біла Церква, станція юних техніків, 2005.
  • м. Київ, Києво-Печерська Лавра, Музей книгодрукування, 2005.
  • м. Ржищів, Художній музей, 2005.
  • м. Черкаси. Виставка присвячена жіночому дню 8 березня.
  • Черкаська обласна філармонія, 2006 р.
  • 2009р – персональна виставка, інститут післядипломної освіти, м. Київ , жовтень,
  • 2009 р. –Інститут фізіології ім.Богомольця, м. Київ (квітень),
  • 2009 р.-Обласна виставка Черкаських художників, Художній музей, м. Черкаси. (травень)
 • Художня література та поезія

  1. Касьян Татьяна. Листу бумаги доверяю душу / Татьяна Касьян. – сборник поэзии . – Черкассы : Издатель Ю.А. Чабаненко . – 2007 . – 112 с.
  2. Касьян Татьяна. Я творю, и я – творенье / Татьяна Касьян . – літературно-художественное издание . – Черкассы : Пресс-Информ . – 2012. – 20 с.
ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com