Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Бакалаврат: Другий курс

Навчальні плани

2019 рік вступу
014 СО (ОМ) 023 ОДПМР (ОМ) 023 ОДПМР (ДМ)
3793 3407 3484

Завдання з дисциплін

Модульний контроль передбачає перевірку знань та вмінь студента з того чи іншого змістового модуля.
Семестровий перегляд студентських робіт проводиться професорсько-викладацьким складом кафедри ОДПМ (диференційований залік, екзамен).
Екзамен, який проходить у вигляді огляду студентських робіт викладацьким складом кафедри.
Контрольні заходи включають поточний контроль і підсумковий семестровий контроль. Поточний контроль здійснюється шляхом перевірки навчальних завдань академічного та творчого характерів.

Навчально-експедиційна практика

Детальніше про практику.

Як проходить перегляд?

ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com