Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Бакалаврат: Четвертий курс

Навчальні плани

Навчальні плани

Завдання з дисциплін

Модульний контроль передбачає перевірку знань та вмінь студента з того чи іншого змістового модуля.
Семестровий перегляд студентських робіт проводиться професорсько-викладацьким складом кафедри ОДПМ (диференційований залік, екзамен).
Екзамен, який проходить у вигляді огляду студентських робіт викладацьким складом кафедри.
Контрольні заходи включають поточний контроль і підсумковий семестровий контроль. Поточний контроль здійснюється шляхом перевірки навчальних завдань академічного та творчого характерів.

Виробнича педагогічна практика або Виробнича фахова практика

Детальніше про практику.

Як проходить перегляд?

ARTKA.CK.UA
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 93 774 2304
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com