Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Захист кваліфікаційних і магістерських дипломів 2016

23 грудня 2016 року на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відбувся захист магістерських та кваліфікаційних робіт студентів денної та заочної форми навчання спеціальності Образотворче мистецтво*.

Тематика дипломних робіт студентів пов’язана з актуальними науковими проблемами над якими працює колектив кафедри: принципи розробки туристичної поліграфічної продукції для міста Черкас та можливості їх використання у сучасному туристичному світі, виражальні можливості поліграфії в розробці авторських інтелектуальних ігор, виражальна функція кольоропластичних засобів у графічних творах, традиції народних осередків декоративно-прикладного мистецтва на Україні та можливості їх використання у сучасному мистецтві.

При захисті магістерських робіт студентки давали обґрунтовані відповіді на поставлені запитання, виявили достатню обізнаність з науковою літературою з досліджуваних проблем. Випускники змістовно виступили та успішно захистили з оцінкою «відмінно» – Жук Дар’я, Соколенко Дар’я та Коваль Наталія.

Рівень підготовки студентів-випускників заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» варто відзначити високим, так як більшість студентів захистили кваліфікаційні роботи з оцінкою «відмінно». Особливо хочеться відмітити захист Кравченко Анни, Ющенко Ольги, Кучевської Владислави.

У всіх випускних роботах визначена актуальність, об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження. Аналіз цих робіт показує, що вони дійсно мають відповідну теоретичну і практичну цінність, за змістом, об’ємом і оформленням та відповідають вимогам до дипломних робіт.

повний архів фотографій (80Мб)

Поділитись у соцмережах

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com