Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Абітурієнти складають творчі конкурси з композиції

10 липня відбувся перший тур творчого конкурсу з композиції. Абітурієнти з професійною спрямованістю та творчим підходом до мистецтва мали унікальну можливість продемонструвати свої здібності та творчий потенціал.

Творчий конкурс з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на заданому форматі композиції з простих геометричних форм одним кольором.

Вимоги до творчого конкурсу незмінні:

 • наявність авторської ідеї,
 • оригінальність і гармонійність художньо-образного рішення;
 • високий рівень виконання, що відбиває візуально-пластичні особливості рішення;
 • якість компонування складових композиції;
 • досягнення цілісності зображення;
 • досягнення образності та оригінальності композиційного рішення;
 • гармонійність та виразність композиції в цілому.

Завданням було: виконати творчу композицію з простих геометричних форм одним кольором (чорним). Завдання виконується в один день протягом 60 хвилин. Мінімальну кількість балів, яку може набрати вступник зі завдання складає – 100 балів, максимальну – 200 балів.

Відповідно до розробленої програми вступникам за визначеними умовами творчого конкурсу пропонувалося виконати творчу композицію з простих геометричних форм, яка має враховувати ряд вимог, а саме:

   Композиція має характеризуватися узгодженістю частин за геометричною формою, масами, принципом розміщення в просторі та взаємозв’язком між собою.
   Внаслідок ряду комбінаторних перетворень окремі елементи композиції мають набути нової якості і візуально являти собою цілісне угруповання.
   У творчій композиції мають бути відображені співвідношення простоти та пластичної виразності, врівноваженості елементів, статичний або динамічний характер підпорядкованості елементів.

Вказані вимоги становлять основу критеріїв оцінки графічної композиції, виконаної абітурієнтом.

Другою складовою частиною творчого конкурсу з композиції є оцінка ступеню володіння абітурієнтом графічними засобами, за допомогою яких він має відтворити суть задуму та головні особливості створеної ним творчої композиції одним кольором.

Кількість простих геометричних елементів, що утворюють творчу композицію, не регламентується і залежить від абітурієнта. Готова композиція є основою для подальшого графічного відтворення головної ідеї.

Абітурієнти з різних місць Черкащини та й інших областей складали творчий конкурс з композиції. Кожна композиція відображала особливий стиль та власну інтерпретацію митця.

Конкурсна комісія, складене з відомих митців викладачів кафедри, мала надзвичайно складне завдання — обрати найкращі композиції серед численних талановитих учасників. Кожна робота була ретельно оцінена з точки зору технічного виконання, естетичних якостей, оригінальності та емоційної впливовості.

Щиро бажаємо вступникам реалізувати свої задуми та обрати майбутній фах!

Поділитись у соцмережах

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com