Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-методичний комплекс дисциплін

Навчально-методичний комплекс дисциплін

Репозитарій навчально-методичного комплексу дисциплін кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва,
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Освітній ступінь: бакалавр


Освітньо-професійні програми
(денна та заочна форма навчання)

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
За спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Галузі знань 02 Культура і мистецтво

Кваліфікація:

 • академічна: бакалавр образотворчого мистецтва
 • професійна: художник-графік
Назва дисципліни Файли програм
Освітньо-професійна програма 023 ОМ

Зміст

Освітній ступінь: магістр


014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, викладач образотворчого мистецтва

Назва дисципліни НМКД
Методологія та організація наукових досліджень
Сучасне образотворче мистецтво
Мистецтво реклами
Академічний живопис
Рисунок
Концептуальне проектування
Макетування
Художньо-комп’ютерна графіка
Монументальне мистецтво
Основи конкурентології
Інтелектуальна власність
Новітні інформаційні технології в науці і освіті
Основи наукової комунікації іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Психологічні проблеми у вищій школі

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Образотворче мистецтво (графіка)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, художник-графік
Назва дисципліни НМКД
Методологія та організація наукових досліджень
Тримірне моделювання
Мистецтво реклами
Академічний живопис
Рисунок
Сучасне образотворче мистецтво
Художньо-комп’ютерна графіка
Комп’ютерна графіка
Робота в матеріалі
Основи конкурентології
Інтелектуальна власність
Новітні інформаційні технології в науці і освіті
Основи наукової комунікації іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Психологічні проблеми у вищій школі

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Декоративне мистецтво
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: магістр декоративного мистецтва, художник
Назва дисципліни НМКД
Методологія та організація наукових досліджень
Семіотика архітектурного простору
Мистецтво реклами
Академічний живопис
Рисунок
Сучасне образотворче мистецтво
Декоративний живопис
ДПМ (батик, кераміка)
Проектування інтер’єру
Основи конкурентології
Інтелектуальна власність
Новітні інформаційні технології в науці і освіті
Основи наукової комунікації іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Психологічні проблеми у вищій школі

Освітній ступінь: бакалавр


014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва

Назва дисципліни НМКД Методичні матеріали
Академічний живопис
Рисунок
Композиція
Кольорознавство
Нарисна геометрія
Пластична анатомія
Історія одягу
Історія українського мистецтва
Моделювання одягу
Комп’ютерна графіка
ДПМ (паперова пластика, витинанка, батик)
Художньо-комп`ютерна графіка
Тримірна графіка
Мистецтво реклами
Шкільний курс з образотворчого мистецтва і методика його викладання
Історія мистецтв
Мистецтвознавство
Філософія
Українська мова
Історія та культура України
Іноземна мова
Основи медичних знань
Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська/англійська)
Загальна психологія
Педагогіка
Новітні інформаційні технології в освітньому процесі

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Образотворче мистецтво (графіка)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва, художник-графік


023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Декоративне мистецтво
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: бакалавр декоративного мистецтва, художник


Навчально-методичні посібники

 • Афонін В.А., Гладкова І.П. Товарні знаки. Навчальний посібник. Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014, 156 с.
 • Бондар І.І. Психологічно-педагогічні основи навчання образотворчому та декоративно-прикладному мистецтву, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2005, 70 с.
 • Касьян Т.К. Батик, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008, 52 с.
 • Касьян Т.К. Батик, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011, 68 с.
 • Касьян Т.К. Тлумачний словник-довідник понять і термінів з декоративно-прикладного мистецтва (батик), Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013, 76 с.
 • Касьян Т.К., Єфіменко А.І. Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів, Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017, 78 с.
 • Касьян Т.К., Єфіменко А.І. Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: образотворче мистецтво (графіка) Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017, 72 с.
 • Касьян Т.К., Єфіменко А.І. Теоретико-методичні основи оцінювання ключових компетентностей студентів спеціалізації: декоративне мистецтво, Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017, 78 с.
 • Касьян Т.К., Линовицька А.О., Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів спеціальності «Образотворче мистецтво», Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013, 88 с.
 • Касьян Т.К., Полудень Л.І. Рисунок, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012, 124 с.
 • Клименко В.І. Живопис, Черкаси : ПП Вовчок Ю.О., 2007, 28 с.
 • Кравченко Я. О., Стась М.І. Історія зарубіжного мистецтва, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009, 84 с.
 • Кравченко Я.О. Історія українського декоративно-ужиткового мистецтва: інтер’єр та художнє оздоблення української хати, Львів : Львівська національна академія мистецтв, 2006, 48 с.
 • Куліш О.А. Історія зарубіжного мистецтва, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, 276 с.
 • Куліш О.А. Монументальне мистецтво, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016, 72 с., 38 іл.
 • Линовицька А.О. Стилі та напрямки в дизайні меблів та інтер`єрів, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013, 108 с.
 • Олексенко В.А. Друкована графіка, Черкаси : Брама, 2006, 52 ст.
 • Олексенко В.А. Друкована графіка, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006, 52 с.
 • Пащенко Л.І. Пленер (експедиційна практика) ІІ курс, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009, 44 с.
 • Пащенко Л.І. Пленер (експедиційна практика) ІІІ курс, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009, 44 с.
 • Пічкур М.О. Ландшафтний фітодизайн, Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008, 20 с.
 • Пічкур М.О. Пресована флористика, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008, 40 с.
 • Полудень Л.І. Формування професійної майстерності у майбутнього дизайнера інтер`єру, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012, 68 с.
 • Середа Н.Б. Історія театру, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2015, 88 с.
 • Середа Н.Б. Тлумачний словник-довідник понять і термінів із сучасного образотворчого мистецтва, Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2006, 76 с.
 • Стась М.І. Методичні рекомендації з формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007, 36 с.
 • Тлумачний словник-довідник понять і термінів з декоративно-прикладного мистецтва (батик), Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013, 78 с.
 • Традиції на новітні технології у розвитку сучасного мистецтва. Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, Черкаси : Брама-Україна, 160 с.
 • Традиції на новітні технології у розвитку сучасного мистецтва. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 травня 2015 року, Черкаси : Видавець Вовчок Ю.О., 172 с.
 • Традиції на новітні технології у розвитку сучасного мистецтва. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 квітня 2016, Черкаси : Видавець Вовчок О.Ю, 128 с.
 • Традиції на новітні технології у розвитку сучасного мистецтва. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2016, Черкаси : Видавець Третяков О.М., 164 с
 • Традиції на новітні технології у розвитку сучасного мистецтва. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, листопада 2017, Черкаси : Видавець Третяков О.М., 80 с
 • Фізер І.В. Колір в інтер`єрі житлових приміщень, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2005, 36 с.
 • Фізер І.В. Оптичне та механічне змішування кольорів, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2006, 26 с.
 • Фізер І.В., Співак В.М. Українська витинанка, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2007, 48 с.
 • Чернов І.Ю. Малюнок гіпсової голови, Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008, 56 с.

Монографії

 • Полудень Л.І. Формування професійної майстерності дизайнера інтер`єру в системі вищої мистецької освіти : Монографія. – Черкаси: Видавець Вовчок Ю. О., 2017. – 212 с.

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+38 067 195 57 48