Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Освіта

бакалавр та магістр

Графіка

бакалавр та магістр

Декоративне мистецтво

бакалавр та магістр

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва

Термін навчання: 4 роки

Перелік дисциплін

Філософія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України
Іноземна мова
Основи медичних знань
Історія українського мистецтва
Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська/англійська)
Академічний живопис
Рисунок
Композиція
Кольорознавство
Нарисна геометрія
Загальна психологія
Педагогіка
Новітні інформаційні технології в освітньому процесі
Пластична анатомія
Історія одягу
Моделювання одягу
Комп’ютерна графіка
ДПМ (паперова пластика, витинанка, батик)
Художньо-комп`ютерна графіка
Тримірна графіка
Мистецтво реклами
Шкільний курс з образотворчого мистецтва і методика його викладання
Історія мистецтв
Мистецтвознавство

Запит на кваліфікацію: видавництва, рекламні агенції, сервісні бюро, поліграфічні підприємства й центри, архітектурно-проектні бюро, дизайн-студії, кружки художньої творчості, художні та загальноосвітні школи, художні коледжі.


Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Образотворче мистецтво (графіка)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва, художник-графік
Термін навчання: 4 роки

Перелік дисциплін

Філософія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України
Іноземна мова
Основи медичних знань
Історія українського мистецтва
Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська/англійська)
Академічний живопис
Рисунок
Композиція
Кольорознавство
Нарисна геометрія
Загальна психологія
Педагогіка
Пластична анатомія
Історія матеріальної культури
Фотографія
Комп’ютерна графіка
Тримірне моделювання
Історія мистецтв
Матеріалознавство
Робота в матеріалі

Запит на кваліфікацію: видавництва, рекламні агенції, сервісні бюро, поліграфічні підприємства й центри, дизайн-студії.


Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Декоративне мистецтво
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: бакалавр декоративного мистецтва, художник

Термін навчання: 4 роки

Перелік дисциплін

Філософія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України
Іноземна мова
Основи медичних знань
Історія українського мистецтва
Іноземна мова за професійним спрямуванням (польська/англійська)
Академічний живопис
Рисунок
Композиція
Кольорознавство
Нарисна геометрія
Загальна психологія
Педагогіка
Пластична анатомія
Основи проектування інтер’єру
Моделювання меблів
Історія меблів
Монументальне мистецтво
Скульптура
ДПМ (паперова пластика, витинанка, батик, кераміка)
Проектування інтер’єру
Мистецтвознавство
Історія мистецтв

Запит на кваліфікацію: архітектурно-проектні бюро, студії з дизайну інтер’єру, організації з виготовлення меблів.


Освітній ступінь: магістр

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, викладач образотворчого мистецтва

Термін навчання: 1.5 роки

Перелік дисциплін

Методологія та організація наукових досліджень
Основи конкурентології
Інтелектуальна власність
Новітні інформаційні технології в науці і освіті
Основи наукової комунікації іноземною мовою
Сучасне образотворче мистецтво
Мистецтво реклами
Академічний живопис
Рисунок
Педагогіка вищої школи
Психологічні проблеми у вищій школі
Концептуальне проектування
Макетування
Художньо – комп’ютерна графіка
Монументальне мистецтво

Запит на кваліфікацію: видавництва, рекламні агенції, сервісні бюро, поліграфічні підприємства й центри, архітектурно-проектні бюро, будівельні підприємства, дизайн-студії, середні та вищі профільні навчальні заклади.


Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Образотворче мистецтво (графіка)
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, художник-графік

Термін навчання: 1.5 роки

Перелік дисциплін

Методологія та організація наукових досліджень
Основи конкурентології
Інтелектуальна власність
Новітні інформаційні технології в науці і освіті
Основи наукової комунікації іноземною мовою
Тримірне моделювання
Мистецтво реклами
Академічний живопис
Рисунок
Сучасне образотворче мистецтво
Педагогіка вищої школи
Психологічні проблеми у вищій школі
Художньо – комп’ютерна графіка
Робота в матеріалі
Комп’ютерна графіка

Запит на кваліфікацію: видавництва, рекламні агенції, сервісні бюро, поліграфічні підприємства й центри, дизайн-студії.


Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація: Декоративне мистецтво
(денна та заочна форма навчання)
Кваліфікація: магістр декоративного мистецтва, художник

Термін навчання: 1.5 роки

Перелік дисциплін

Методологія та організація наукових досліджень
Основи конкурентології
Інтелектуальна власність
Новітні інформаційні технології в науці і освіті
Основи наукової комунікації іноземною мовою
Семіотика архітектурного простору
Мистецтво реклами
Академічний живопис
Рисунок
Сучасне образотворче мистецтво
Педагогіка вищої школи
Психологічні проблеми у вищій школі
Декоративний живопис
ДПМ (батик, кераміка)
Проектування інтер’єру

Запит на кваліфікацію: архітектурно-проектні бюро, студії з дизайну інтер’єру, організації з виготовлення меблів.


НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+38 067 195 57 48