Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Линовицька Анастасія Олександрівна

Линовицька Анастасія Олександрівна
lynovytska_v1 художник, дизайнер
Робота над дисертацією “Підготовка та використання електронних візуальних засобів навчання під час вивчення курсу дисциплін образотворчого мистецтва”
викладач кафедри ОДПМ

НАУКОВА РОБОТА

Матеріали й тези конференцій

 1. Коваленко А. О. Символіка кольору та образів в українському декоративному розписі / А. О. Коваленко // Візуальність в умовах культурних трансформацій [Текст]: збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф.(14-15 жовтня 2009 року) – Черкаси: Брама-Україна, 2009. – С. 104-106.
 2. Линовицька А. О. Проблематика застосування електронних засобів навчання в освітньому процесі / А.О. Линовицька // Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти [Текст]: збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф.(9-10 жовтня 2013 року) – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 197-199.
 3. Линовицька А. О. Компоненти успішної діяльності художника / А. О. Линовицька // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: збірник матеріалів міжвузів. наук.-практ. конф. (10 квітня 2014 року) – Черкаси: Брама-Україна, 2014. – С. 82-86.
 4. Линовицька А. О. Культурологічні та художні знання майбутніх фахівців образотворчого мистецтва/ А. О. Линовицька // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф.(6 травня) – Черкаси: Видавець Вовчок В. Ю., 2015. – С. 72-75 (172 с.)
 5. Линовицька А. О. Розвиток художньо-естетичного смаку особистості / А. О. Линовицька // Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 січня) – Одеса: ГО «ІОМП», 2016. – С. 30-31 (200 с.)
 6. Линовицька А. О. Розвиток творчої особистості майбутнього митця під час вивчення навчальної дисципліни «Рисунок» / А. О. Линовицька // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: збірник матеріалів II всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2016 року) – Черкаси: Брама-Україна, 2016. – С. 64-66.
 7. Линовицька А. О. Реалізація етнопедагогічного підходу у змісті професійної підготовки митця / А. О. Линовицька // «Проблеми та перспективи розвитку освіти» [Текст]: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25-26 березня 2016 року) – Херсон: ТОВ «Видавничій дім «Гельветика», 2016. – С. 91-93 (176).
 8. Линовицька А. О. Творчо-розвивальна значущість вивчення дисципліни кольорознавство / А. О. Линовицька // «Основні напрями розвитку педагогічної науки» [Текст]: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 року) – Херсон: Видавничій дім «Гельветика», 2016. – С. 89-90 (164).

Статті

 1. Линовицька А. О. Специфіка організації навчального процесу засобами віртуальної екскурсії у фахівців образотворчого мистецтва / А.О. Линовицька // Вища освіта України №3 (додаток 2) – 2014 р. – Тематичний випуск: Педагогіка вищої школи: Методологія, теорія, технології: – Т.2. – 480 с.

ВАК статті

 1. Линовицька А. О. Роль мистецтва у розвитку художньо-естетичних смаків особистості / А. О. Линовицька // Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал. – Донецьк: Витоки, 2014. – № 4 (21). – С. 12-15
 2. Линовицька А. О. Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх митців у контексті особистісно-орієнтованого та етнопедагогічного підходів / А. О. Линовицька // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: ТОВ «Видавничій дім «Гельветика», 2016. – № 2 (29). – С. 300-304

Зарубіжні публікації

 1. Linovtskaya А. О. methodological research in the field of art education / А. О. Linovtskaya // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2015/ – III (37), Issue: 75, – p. 62-64

Навчально – методичні посібники

 1. Линовицька А. О. Стилі та напрямки в дизайні меблів та інтер’єрів: навчальний посібник: для вивчення курсу з дисципліни «Дизайн меблів» для студентів 3,4 в галузі знань 0202 Мистецтво за напрямком підготовки 6.020205 – Образотворче мистецтво* [Навч.-метод. посібн.] / А. О. Линовицька. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 112 с.
 2. Касьян Т. К., Линовицька А. О. Методичні рекомендації щодо засобів діагностики знань студентів спеціальності «Образотворче мистецтво*»: Навчально-методичний посібник / Т. К. Касьян, А. О. Линовицька. – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 80 с.

ВИСТАВКИ:

 1. Участь в обласній виставці-конкурсі «Кохання – вічна тема мистецтва», Черкаський обласний художній музей, 12-28 лютого 2010 р., м. Черкаси,
 2. Участь в художній виставці викладачів та студентів кафедри ОДПМ в Музеї народно-декоративного мистецтва (листопад 2011 р.), м. Канів.
 3. Участь у виставці кращих робіт викладачів та студентів з декоративно-прикладного мистецтва з нагоди 95-ти річчя ювілею Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (лютий 2016 р.). Черкаська обласна філармонія.

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 472 33 10 96