Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Куліш Оксана Андріївна

Куліш Оксана Андріївна
 фото Куліш-1

 

кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри ОДПМ

НАУКОВА РОБОТА

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Куліш О. А. Антропний принцип Світового дерева в давньому мистецтві України / О. А. Куліш // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Зб. наук. праць. – Харків, 2007. – № 1. – С. 55–60.
 2. Куліш О. А. Специфічна композиція петрогліфів у релігійному аспекті / О. А. Куліш // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : Зб. наук. праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 291–298.
 3. Куліш О. А. Міфологічний смисл зоо-антропоморфних гравірованих зображень у мистецтві кам’яної доби / О. А. Куліш // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : Зб. наук. праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 307–315.
 4. Куліш О. А. Ґендерна роль міфологічного образу дракона в первісній культурі / О. А.Куліш // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : Зб. наук. праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 168–176.
 5. Куліш О. А. Символіка зображальних образів тварин у первісному мистецтві / О. А. Куліш // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 212–218.
 6. Куліш О. А. Нашарування тектиформних знаків у печерному мистецтві / О. А. Куліш // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Зб. наук. праць. – Харків, 2009. – № 15. – С. 85–92.
 7. Куліш О. А. Особливості мистецького світобачення за доби давньокам’яного віку / О. А. Куліш // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 15. – Т.1. – С. 6–10.
 8. Куліш О. А. Причинна зумовленість нашарованих зображень первісності / О. А. Куліш // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : Зб. наук. праць. – Харків, 2010. – № 4. – С. 104–108.
 9. Куліш О. А. Про первинні мотиви і знаки первісної культури з епохи мустьє / О. А. Куліш // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : Зб. наук. праць Київського національного лінгвістичного університету. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 229–239.
 10. Куліш О. А. Смислові аспекти фантастичних зображень у первісному мистецтві / О. А. Куліш // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2011. – Вип. 17. – Т.1. – С. 7–14.
 11. Куліш О. А. Мотив Змієборства у релігійно-міфологічній системі первісної культури / О. А. Куліш // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Зб. наук. праць. – Київ, 2012. – № 1. – С. 162–167.
 12. Куліш О. А. Мистецтвознавчий дискурс щодо виявлення архетипів у художній творчості (на прикладах власного проекту та експонатів) / О. А. Куліш // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів, 2015. – № 26. – С. 49–60.
 13. Куліш О. Архетипи Інтернету в контенті сучасного культурного поля України / Оксана Куліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2015. – № 1 (вип. 33). – С. 208–215.
 14. Куліш О. Поява культового яйця в народному мистецтві України (культурологічний і міфологічний контекст) / Оксана Куліш // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. –Вип. 30–31. Ч. 1. – С. 40–45.
 15. Куліш Оксана. Предметний архетип колеса у сакральному мистецтві Візантії (культурологічний дискурс) / Оксана Куліш // Аркадія: мистецтвознавчий і культурологічний журнал. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – № 1 (46). – С. 54–58.
 16. Куліш О. Архетипи веб-зображень в аспекті взаємодії суспільства і природи / Оксана Куліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2016. – № 1 (вип. 34). – С. 174–181.

Зарубіжні наукові публікації:

 1. Кулиш О.А. Космогонический комплекс Хаоса-Порядка-Гармонии / О. А. Кулиш // Вестник Санкт-Петербургского государственого университета культуры и искусств. – СПб., 2014. – № 1 (18). – С. 6–11.
 2. Куліш Оксана. Образи небесних сил у монументальному мистецтві Візантії / Оксана Куліш // GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) :
  Изследвания в чест на акад. проф. Александра Куманова : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ / Науч. ред. Стоян Денчев. – София, 2016. – (Факлоносцы; ХVІ). – С. 557–563.

Тези конференцій:

 1. Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Трансформаційні процеси в сучасній українській культурі» КНУКіМ (Київ, 2007): «Антропний принцип Світового дерева в давньому мистецтві України» – 2 с.
 2. Тези Третьої міжнародної науково-творчої конференції «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» ДАКККіМ (Київ, 2009): «Міфологічний смисл зображень у мистецтві кам’яної доби» – 2 с.
 3. Тези П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура в добу глобалізаційних трансформацій» РДГУ (Рівне, 2009): «Історичні відмінності мистецького світобачення доби давньокам’яного віку» – 1 с.
 4. Тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій» КНУКіМ (Київ, 2009): «Нашарування тектиформних знаків у печерному мистецтві» – 3 с.
 5. Тези міжнародної наукової конференції «Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри» КНЛУ (Київ, 2010): «Вплив обряду на виховання молоді у первісній культурі» – 2 с.
 6. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри» НАКККіМ (Київ, 2010): «Тотемістичний зміст приазовської чуринги» – 2 с.
 7. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва» ЧНУ (Черкаси, 2015): «Предмет історії мистецтва в сучасному художньо-освітньому просторі» – 3 с.
 8. Куліш О. А. / О. А. Куліш // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва» ЧНУ (Черкаси, 2016): «Феномен культового яйця у народній художній творчості України» – 3 с.

Навчально-методична робота:

 • Куліш О. А. Історія зарубіжного мистецтва : навч. посіб. / О. А. Куліш. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – 276 с. : ілюстр. на CD-R.
 • Куліш О. А. Монументальне мистецтво : Навч.-метод. посіб. / О. А. Куліш. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 72 с., іл. (28 с.).

ВИСТАВКИ

 1. м. Черкаси. Участь в обласній художній виставці «Рисунок і акварель», 2006 р. Черкаський обласний художній музей.
 2. м. Черкаси. Перша персональна виставка «Українська міфологія: минуле і сучасність» у Черкаському обласному художньому музеї (20 серпня – 25 вересня 2014 р.).
 3. м. Канів. Друга персональна виставка «Українська міфологія: минуле і сучасність» у виставковому залі науково-дослідного відділу «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника (14 жовтня 2014 р. – 15 січня 2015 р.).
 4. Участь у виставці кращих робіт викладачів та студентів з декоративно-прикладного мистецтва з нагоди 95-ти річчя ювілею Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (лютий 2016 р.). Черкаська обласна філармонія.

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 472 33 10 96