Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення
Бондар І.І.
Психолого-педагогічні основи навчання образотворчому та декоративно-прикладному мистецтву: Методологічні і методичні нариси.- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2005. – 68 с.

Фізер І.В.
Оптичне та механічне змішування кольорів. Методичні вказівки до вивчення курсу «Кольорознавство.» – Черкаси: Ред. вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2006. – 24 с.

Фізер І.В.
Колір в інтер’єрі житлових приміщень. Методичні вказівки до вивчення курсу «Кольорознавство.» – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2005. – 40 с.

Фізер І.В., Співак В.М.
Українська витинанка: Методичні вказівки до вивчення курсу «Українська витинанка» з дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчально-виробничих майстернях для студентів ІV курсу напрямку 0202 – Мистецтво, спеціальності 7020208 – Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2007. – 48 с.

Касьян Т.К.
Батик: Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Батик» із дисципліни «Декоративно-прикладне мистецтво» з практикумом у навчальних майстернях для студентів ІІІ та ІV курсів в галузі знань 0202 Мистецтво напрямом підготовки 6.020205-Образотворче мистецтво.- Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2008. – 52 с.

Одокій (Стась) М.І.
Методичні рекомендації до підготовки курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.-Черкаси: Брама – Україна, 2009. – 32 с.

Одокій (Стась) М.І.
Методичні рекомендації з формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва.-Черкаси: Ред. вид.від. – ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2007. – 36с.

Кравченко Я.О., Одокій (Стась) М.І.
Історія зарубіжного мистецтва: Навчально-методичний посібник.-Черкаси: Вид.від. – ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2009. – 84с.

Кравченко Я.О.
Навчальний посібник до вивчення курсу «Історія українського декоративно-ужиткового мистецтва: інтер’єр та художнє оздоблення української хати» для студентів ІІ курсу спеціальності 6020100 «образотворче і декоративно-прикладне мистецтво», спеціалізації «мистецтвознавство», Львів, 2006

Олексенко В.А.
Друкована графіка. Методичні вказівки до вивчення курсу «Друкована графіка». – Черкаси: Брама, вид. Вовчок О.Ю., 2006. – 52с.

Пічкур М.О.
Пресована флористика: Методичні рекомендації призначені для методичного забезпечення навчального процесу викладання дисципліни «Фітодизайн», яку опановують студенти 5 курсу спеціальності 7.020208: «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2008. – 40 с.

Чернов І.Ю.
Малюнок гіпсової голови: . Методичні вказівки до навчання по дисципліні «Малюнок»для студентів ІІ, ІІІ та ІV семестрів – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2008. – 56 с.

Пащенко Л.І.
Методичні рекомендації «Пленер (експедиційна практика) ІІ курс» – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2009. – 44 с.

Пащенко Л.І.
Методичні рекомендації «Пленер (експедиційна практика) ІІІ курс» – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2009. – 44 с.

Полудень Л.І.
Формування професійної майстерності у майбутніх дизайнерів інтер’єру: [навч.-метод. посібн.] / Л. І. Полудень – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 82 с.

Касьян Т. К., Полудень Л. І. Рисунок: [навч.-метод. посібн.] / Л. І. Полудень, Т. К. Касьян – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 124 с.

Касьян Т. К., Полудень Л. І. Композиція: [навч.-метод.посібн.] / Л. І. Полудень, Т. К. Касьян – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 88 с.

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 472 33 10 96