Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра

Кафедра

Упродовж віків митці Черкаського краю поповнювали скарбницю української духовної культури оригінальними художніми здобутками. Плекаючи духовність на Тарасовій землі, творча інтелігенція мріяла про відкриття вищої мистецької школи чи бодай факультету, який зміг би забезпечити навчання обдарованої молоді, відкрити їй світ високого образотворчого мистецтва. У 2002 році було започатковано підготовку художників, фахівців із декоративного оздоблення інтер’єру, художньо-комп’ютерної графіки на основі класичних і національних мистецьких традицій. Із 2008 року кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва ввійшла до складу Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Неординарні й багатогранні особистості, сповнені невичерпної енергії та спраглі до творчих та наукових шукань, викладачі кафедри передають не тільки свої знання,а й свій життєвий досвід оригінальній, талановитій молоді, яка несе далі вогонь натхнення й створює світ кращим.

Кадровий потенціал кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відповідає тому високому рівню, який уможливлює якісно реалізувати навчальний і науково-художній процеси. Свій творчо-професійний досвід передають студентам: народний художник України Іван Іванович Бондар, заслужений художник України Іван Васильович Фізер, заслужений художник України Віктор Андрійович Олексенко, заслужений художник України Касьян Тетяна Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Іванівна Полудень. А також молоді викладачі, які підвищують свій фаховий рівень в аспірантурах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), Львівської національної академії мистецтв, Харківської державної академії дизайну та мистецтв, а також Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних творчих конкурсах, пленерах й олімпіадах міського, регіонального, всеукраїнського значення, де отримують призові місця, переживаючи дух змагання та обмінюючись знаннями й уміннями унікального досвіду конкурсантів з інших фахових вищих навчальних закладів. Доброю практикою четвертий рік поспіль стало проведення науково-практичних конференцій різного рівня, на яких відбувається щорічне збільшення учасників та зацікавленість у розв’язанні проблем, пов’язаних із традиціями й новітніми технологіями в розвитку сучасного мистецтва, що свідчить про важливість розглянутих питань.

Іншими актуальними тенденціями розвитку кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в підготовці кваліфікованих фахівців є: розширення академічних свобод – зростання індивідуалізації освітніх маршрутів та внутрішньої освітньої мобільності (навчання студентів за індивідуальним планом); планування академічної мобільності (стажування студентів кафедри в Академії імені Яна Длугоша м. Ченстохове в Польщі).

Важливою складовою роботи кафедри ОДПМ є виставкова діяльність, творчі виставки викладачів і студентів, які відбуваються у Черкаському обласному художньому музеї, у Музеї Кобзаря, в інституті підвищення кваліфікації, в дитячих бібліотеках, а також в Канівському музеї народного декоративного мистецтва при Шевченківському національному заповіднику. Активні студенти беруть участь у регіональних, обласних та художніх виставках, а також організовують персональні експозиції.

Випускники художніх спеціальностей мають широкі перспективи для працевлаштування: вони поповнюють кадровий склад сервісних та архітектурно-проектних бюро, дизайн-студій, видавництв, рекламних агентств, поліграфічних підприємств, художніх шкіл, університетів не лише України, а й інших країн; за бажанням продовжують навчання в аспірантурі, багато з них є активними учасниками художніх виставок, проектів та інших культурно-просвітницьких заходів, беруть активну участь у розбудові української держави.

Теоретичну та практичну підготовку студентів у процесі навчання забезпечує сформований роками висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кадрове забезпечення спеціальностей «Освіта» та «Образотворче мистецтво» обслуговує 14 осіб професорсько-викладацького складу, з них мають науковий ступінь 14%.
Серед викладачів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, які беруть участь у навчально-виховній роботі підготовки «магістра» — працюють на постійній основі.

Нині на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва працюють – народний художник України, 4-заслужених художника України, 2 кандидати педагогічних наук, планується захист ще двох кандидатських дисертацій, навчаються в аспірантурі три особи.

Детальніше…

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Детальніше…

Наукова та творча робота

Навчально-методичне забезпечення

Детальніше…

Співробітництво

Кафедра підтримує тісні зв’язки з художніми навчальними закладами України:

  • Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохове (Польша)
  • Харківська державна академія дизайну і мистецтв
  • Національна академія мистецтва і архітектури ( м. Київ )
  • Львівська національна академія мистецтва
  • Інститут мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк)
  • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
  • Черкаський державний технологічний університет
  • Черкаський художньо-технічний коледж
  • Вище художнє професійно-технічне училище № 20 (м. Черкаси)
  • Канівське училище культури і мистецтв

З окремими ВУЗами укладені угоди про співпрацю, якими передбачена спільна наукова діяльність як викладачів так і студентів

НавігаціяКафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Черкаси,
вул. Остафія Дашковича 24
каб. №368

+380 472 33 10 96